Menu Zamknij


KOMINY SPALINOWE

Kominy spalinowe to przewody odprowadzające na zewnątrz produkty spalania olejowego oraz gazowego z urządzeń grzewczych. Prawidłowe usunięcie tych produktów to przede wszystkim bezpieczeństwo użytkowników budynku. Wadliwa instalacja odprowadzająca spaliny może być przyczyną zatrucia domowników tlenkiem czadu. Dlatego budowa komina spalinowego do kominka lub kotła kondensacyjnego wymaga przestrzegania określonych, restrykcyjnych zasad. Najważniejsze wymagania dotyczące instalacji spalinowej:

→ Odporność ogniowa kanałów spalinowych to min. 60 min,

→ Wymiar kanału spalinowego dostosowany do ilości spalin oraz różnicy temperatur pomiędzy spalinami i powietrzem zewnętrznym. Dodatkowo należy wziąć pod uwagę liczbę palenisk połączonych z danym przewodem

→ Wykonane z materiałów niepalnych

→ Wyposażone w nasady kominowe pobudzające ciąg oraz jednocześnie chroniące przed wystąpieniem ciągu wstecznego,

→ Wyposażone w otwory rewizyjne – szczelne, żeliwne lub stalowe, zamykane drzwiczki,

→ Możliwość wyposażenia w przepustnice, jeżeli ich praca nie zakłóca procesu usuwania spalin

→ Wyposażony w układ odprowadzania skroplin w przypadku spalin mokrych,

→ Nad urządzeniami gazowymi restauracyjnymi należy montować okapy odprowadzający spali do kanałów spalinowych Oferowane przez nas produkty z tej kategorii to:

→ Przewody izolowane,

→ Przewody flex oraz elastyczne,

→ Przewody poliuretanowe,

→ Kanały płaskie,

→ Przepustnice oraz przepustnice z cięgnem,

→ Kształtki: trójniki oraz kolana,

→ Kołnierze stalowe,

→ Złączki do kanałów

→ Elementy montażowe,

→ Skrzynki rozdzielaczowe.